De nieuwste generatie jaarrekening software met SBR

CaseWare Samenstel Manager

Koppel de kennis en aanpak van de best-practice aan de meest effectieve software. [ë] Met deze applicatie levert u hoge kwaliteit zonder hoge kosten voor u en uw klant.


De CaseWare Samenstel Manager is een lean & mean versie van de Samenstel Manager, die in samenwerking met implementatieconsultants en op basis van best practices ontwikkeld is, waarmee het samenstelproces snel doorlopen wordt.
 
In CaseWare Samenstel Manager zijn de minimumeisen van de beroepsorganisaties als uitgangspunt genomen. Met als doel een optimale efficiëntie van de samenstelwerkzaamheden te bereiken, terwijl de uitvoering van de benodigde werkzaamheden en de daarbij behorende dossieropbouw verzekerd zijn.
 
De geldende minimale beroepsregels kunnen vervolgens worden aangevuld met allerlei aanvullende kwaliteitsniveaus als er aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij grotere samenstelopdrachten, opdrachten in het kader van bijvoorbeeld XBRL Kredietrapportage of Horizontaal toezicht. CaseWare Samenstel Manager is hier op voorbereid. De content is ontwikkeld samen met specialisten uit de praktijk, waarbij vooral is gelet op praktische toepasbaarheid. Geen ondoorzichtig jargon, maar begrijpelijke taal en helderheid over de wijze waarop in de praktijk met een elektronisch dossier wordt gewerkt.
 
Er zijn drie templates beschikbaar:

  • een BV-template
  • een EZ VOF template
  • een aangifte plus template

De CaseWare Samenstel Manager heeft veel functionaliteiten zoals:

Dynamisch dossieropbouw
De dossieropbouw van het samensteldossier verloopt dynamisch. Aan de hand van voorloopvragen en aanwezige posten worden alleen de werkprogramma's, checklisten en documenten in het dossier geplaatst die voor die specifieke opdracht en gewenst kwaliteitsniveau van toepassing zijn. Voorloopvragen om snel het type onderneming te bepalen en automatisch de juiste werkprogramma’s op te starten. Indien u actief bent in een bepaalde branche kunt u hiervoor een eigen werkprogramma opstellen en middels een eigen kantoorspecifieke voorloopvraag in het dossier laten opnemen. In het dossier treft u dus geen overbodige ballast aan.

Gebruiksvriendelijk dashboard
Een gebruiksvriendelijk en herkenbaar dashboard dat u stap voor stap door het samenstelproces leidt en zicht geeft op de stand van zaken in het dossier, inclusief alle bijbehorende documenten.Daarbij worden de verschillende fasen in een samenstelopdracht logisch geordend in: planning, uitvoering en afronding. Met een oogopslag kunt u zien hoe de voortgang is en welke fasen al zijn doorlopen. Voor detailinformatie kunt u altijd vanuit het dashboard doorklikken op onderliggende documenten.

Werkprogramma’s en checklisten
Checklists en werkprogramma’s die direct reageren op ingevoerde cijfers en gegevens. In de werkprogramma's en checklisten zit onze drie-lagen-architectuur verwerkt. Standaard krijgt u de CaseWare-werkprogramma's (laag 1) uitgeleverd. Deze kunt u eenvoudig op kantoorniveau aanpassen of toevoegen (laag 2). Daarnaast is het mogelijk instructies aan te passen op klantniveau (laag 3).

Voorloopvragen
Voorloopvragen om snel het type onderneming te bepalen en automatisch de juiste werkprogramma’s op te starten. Indien u actief bent in een bepaalde branche kunt u hiervoor een eigen werkprogramma opstellen en middels een eigen kantoorspecifieke voorloopvraag in het dossier laten opnemen.

Up-to-date
Door het handige synchronisatiesysteem van de samenstelmanager worden toegevoegde of gewijzigde checklists, werkprogramma’s en documenten middels één installatie op de server eenvoudig naar alle werkstations verspreid. Zo weet u zeker dat alle samensteldossiers gebaseerd zijn op de laatste veranderingen in de wet- en regelgeving.

De CaseWare Samenstel Manager is de ideale oplossing voor alle kantoren die samenstelopdrachten uitvoeren. In nauwe samenwerking met diveres brancheorganisaties is de Samenstel Manger in meerdere smaken verkrijgbaar. Afhankelijk van uw wensen kunt u zelf kiezen welke richtlijnen u volgt. 

De onderstaande content is mogelijk in de Samenstel Manager:

 
   

CaseWare Nederland ondersteunt gebruikers met een uitgekiend trainingsprogramma. Voor CaseWare Samenstel Manager biedt CaseWare Nederland de volgende trainingen aan:

Basistraining
Deze training van één dag is bedoeld voor nieuwe gebruikers. Na de training beheerst u het hele proces: van het aanmaken van een samensteldossier tot de stapsgewijze uitwerking en de afronding. De cursus gaat uit van de samenstelpraktijk zoals die is omschreven door CaseWare Nederland. Naast de uitleg wordt er gewerkt met praktische oefeningen.

Er wordt vanuit gegaan dat u de basisfuncties van CaseWare Working Papers en de elektronische dossiervorming beheerst.

Upgradetraining
Deze training duurt een halve dag en is bedoeld voor gevorderde gebruikers. De functionaliteiten van de CaseWare Samenstel Manager worden verder uitgediept. Verder wordt het trainingsprogramma aangepast aan de wensen van de deelnemers. Er wordt vanuit gegaan dat u de basisvaardigheden van de CaseWare Samenstel Manager al onder de knie heeft.

Functioneel- en Applicatiebeheer
Deze training duurt een dag en is bedoeld voor applicatie- en functioneelbeheerders. Er wordt geleerd hoe u de dossiertemplates kunt inrichten met behulp van de content editor.

Klik hier voor het volledige trainingsprogramma.

 

Verhoog de functionaliteit van de CaseWare Samenstel Manager met toegesneden aanvullende producten.

CaseWare Connector Office
Koppeling van Word- en Excel documenten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CaseWare Nederland heeft de Samenstel Manager en Controle Manager gekoppeld aan Formulier Online van PinkWeb. Hierdoor kan de accountant zijn cliënt verzoeken een online boodschappenlijstje van ontbrekende gegevens en documenten (de PBCL, prepared by client list) in te vullen. De cliënt hoeft enkel de vragen in te vullen die relevant zijn en de gegevens komen direct op de juiste plek in het elektronisch dossier van CaseWare terecht. Naar verwachting wordt PBCL in Q4 dit jaar beschikbaar gesteld.

Kunt u niet wachten? Kijk door middel van onderstaande QuickVid alvast vooruit. 

Testimonials
Vraag meer informatie!
1
1
1
1