CaseWare Financials SBR

De jaarrekening is het visitekaartje van elke accountant. Geef de jaarrekening van uw klant de kwaliteit en aandacht die hij verdient met de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke jaarrekeningsoftware met geïntegreerde SBR/XBRL rapportage.


Met SBR Management van Financials SBR maakt u slim gebruik van opgeslagen brongegevens in het dossier van CaseWare Working Papers. Bij het aanmaken van een rapportage (ongeacht welke) worden de brongegevens, op basis van de taxonomie, razendsnel vanuit het dossier in de rapportage geladen. U hoeft ze dus niet meer apart in te voeren. En moet u later een andere rapportage maken, dan gebruikt u dezelfde brongegevens gewoon opnieuw. Mocht er nog handmatig informatie in de rapportage ontbreken, dan vult u deze  eenvoudig aan met behulp van de SBR-editor.

Andere opvallende features zijn de automatische validatie van het document (u wordt gewaarschuwd als gegevens nog ontbreken of onjuist zijn ingevuld) en de mogelijkheid om gegevens te filteren en overzichten te maken.

Lees hier alles over SBR Management.

Met SBR Management van Financials SBR maakt u slim gebruik van opgeslagen brongegevens in het dossier van CaseWare Working Papers. Bij het aanmaken van een rapportage (ongeacht welke) worden de brongegevens, op basis van de taxonomie, razendsnel vanuit het dossier in de rapportage geladen. U hoeft ze dus niet meer apart in te voeren. En moet u later een andere rapportage maken, dan gebruikt u dezelfde brongegevens gewoon opnieuw. Mocht er nog handmatig informatie in de rapportage ontbreken, dan vult u deze  eenvoudig aan met behulp van de SBR-editor.

Andere opvallende features zijn de automatische validatie van het document (u wordt gewaarschuwd als gegevens nog ontbreken of onjuist zijn ongevuld) en de mogelijkheid om gegevens te filteren en overzichten te maken.

Lees hier alles over SBR Management.

Een jaarrekeningdossier van CaseWare Financials SBR bestaat uit de volgende onderdelen:

Jaarrekeningmodellen
Creëer in korte tijd uw jaarrekeningen en tussentijdse verslagen. Er zijn modellen voor meerdere typen ondernemingen, zoals een BV, eenmanszaak, VOF of OZW (Organisatie zonder winststreven). Speciaal voor agrarische klanten kunt u, als extra toepassing, gebruik maken van een agrarisch jaarrekeningmodel. Deze is specifiek afgestemd op de complexe voorschriften en wetgeving van deze sector.

Publicatiestukken
De tekst in de publicatiestukken wordt automatisch gesynchroniseerd met de jaarrekening. Er zijn publicatiestukken voor zowel de kleine, de middelgrote als de grote BV.

Dynamische journaalposten
Binnen CaseWare Financials SBR komt de nieuwe mogelijkheid tot het maken van dynamische journaalposten zeer goed van pas.

Commerciële / fiscale jaarrekening
Met een simpele muisklik switcht u van een commerciële naar een fiscale jaarrekening en weer terug.

Winstverdeling
Er zijn wizards voor de winstverdeling van zowel de BV als de VOF. De wizard zorgt voor de berekeningen en het aansturen en wegschrijven van de noodzakelijke voorafgaande journaalposten. In de wizards is voorzien in alle mogelijke varianten van winstverdeling. Bij de VOF wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met Rente eigen kapitaal, Arbeidsbeloning, Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen en tot slot Verdeling overwinst.

Uitgebreid mappingschema
Het zeer uitgebreide mappingschema voorziet o.a. in alle mogelijke verloopoverzichten, zoals allerlei rekening-courant-overzichten (met Groepsmaatschappijen, met Overige deelnemingen, met Directie, met Aandeelhouders, met Overige).
 
Tevens is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van expliciete mappingnummers, zoals bijv. Accountantskosten. Dit vooral ook met het oog op een SBRXBRL-export, die voor velerlei doelen geschikt is.

Centrale inrichting en beheersing van lay-out en teksten
In de Inrichtingsmodule kan de applicatiebeheerder de lay-out instellen. Ook doet hij keuzes voor bijv. Balans 2- of 4-koloms, Winst-en-verliesrekening 2- of 4-koloms, al dan niet tussentellingen in de Balans voor Vaste activa en Vlottende activa, etc.; bovendien kan de applicatiebeheerder daar bepalen of de gebruiker deze keuzes zelf wel of niet aan mag passen.
 
Teksten kennen het drie-lagen-model: CaseWare-tekst, Kantoortekst en Klanttekst. Deze teksten komen terug in Tekstdialoogschermen, die bij vrijwel alle onderdelen van de Jaarrekening op te roepen zijn. In Tekstdialoogschermen wordt gebruik gemaakt van Tekstvariabelen, bijv. Naam klant, Huidig boekjaar, Vorig boekjaar, etc. De applicatiebeheerder kan ook een Kantoortekst opstellen en die vervolgens al dan niet voor de gebruikers verplicht stellen. Voor zover de applicatiebeheerder hem heeft vrijgelaten kan de gebruiker op klantniveau afwijkende teksten opnemen, eventueel gekopieerd en aangepast vanaf de CaseWare-tekst of de Kantoortekst.
 
Bij de Publicatiestukken is zelfs sprake van een vier-lagen-model, waarbij de vierde laag gevormd wordt door Overnemen tekst vanuit jaarrekening.
 
Tekstdialoogschermen zijn benaderbaar vanuit iedere willekeurige administratie, maar ook via een Centrale tool. Deze laatste is vooral handig voor de applicatiebeheerder, die op massale wijze Kantoorteksten wil vervaardigen.
 
Iedere rechtsvorm (BV, EZVOF, Agro, Agro BV, Agro Maatschap, Consolidatie, Publicatie, OZW etc.) kan eigen afwijkende kantoorteksten hebben.

Drilldown'- mogelijkheid vanuit de jaarrekening tot op mutatieniveau
Dubbelklikken op een bedrag toont de opbouw van het getoonde bedrag vanuit grootboekrekeningen met bedragen. Nogmaals klikken vanuit het getoonde overzicht presenteert de individuele mutaties waaruit die saldi bestaan.

Zelf in te richten vrije cijfer- en tekstopstellingen
Via deze optie is de gebruiker in staat om op klantniveau zelf cijfermatige overzichten op te stellen, die qua lay-out automatisch aansluiten op alle andere overzichten. In die cijfermatige overzichten kan de gebruiker zelf het aantal kolommen bepalen (max. 5 bedragkolommen), de kolomkoppen, het aantal regels, eventuele eindtellingen en eventuele tussentellingen.

Vrije tekstopstellingen
Via deze optie is de gebruiker in staat om op klantniveau zelf tekstmatige overzichten op te stellen. De lay-out is hierbij zeer verfijnd instelbaar.

CaseWare Financials Jaarrekening wordt vooral gebruikt door accountantskantoren voor het opstellen van jaarrekeningen voor:

  • Kleine, middelgrote en grote ondernemingen in het MKB;
  • Ondernemingen in de agrarische sector.

Verhoog de functionaliteit van Financials Jaarrekening met toegesneden aanvullende producten:

CaseWare Connector Office
Dynamische koppeling met Word en Excel

CaseWare Financiële Connectoren 
   
CaseWare Fiscale Koppeling
    
CaseWare Financials Jaarrekening Engels 
   
CaseWare Financials XBRL Publicatiestukken  
 
CaseWare Financials OZW 

CaseWare Nederland ondersteunt gebruikers met een uitgekiend trainingsprogramma. Voor het leren werken met CaseWare Financials biedt CaseWare Nederland vier trainingen aan:

Basis Jaarrekening
Tijdens deze tweedaagse training leert u geheel zelfstandig het werkproces uit te voeren met de templates, mappings, omschrijvingen en rapportagemogelijkheden. U leert hoe u specifieke aanpassingen kunt maken en uw rapport kunt afstemmen op de kwaliteitsrichtlijnen van uw kantoor.

Na de training kunt u eveneens een eenvoudige consolidatie uitwerken volgens de standaardaanpak.

Van cursisten wordt verwacht dat zij ervaring hebben met het opstellen van de jaarrekening van een BV en Eenmanszaak/VOF. Enige ervaring met consolideren is gewenst.

Migratie Financials
Deze training duurt één hele dag en is bedoeld voor gebruikers die overstappen van de CaseWare Jaarrekening Templates versie 2.x op Financials. Tijdens de training worden alle verschillen tussen beide versie toegelicht.

Cursisten kunnen oefenen met de nieuwe en verbeterde toepassingen. Er wordt vanuit gegaan dat u in een eerder stadium de basistraining CaseWare Jaarrekening Templates heeft gevolgd.

Er is een migratie training voor:

  • Eindgebruikers (1 dag)
  • Applicatie- en functioneelbeheerders (1 dag)

Advanced
Deze ééndaagse training is bedoeld voor ervaren gebruikers van zowel CaseWare Working Papers als CaseWare Financials. De functionaliteiten worden vooral vanuit strategisch en vakinhoudelijk oogpunt benaderd. Er is veel aandacht voor het uitwisselen van praktijkervaringen en kennis met medegebruikers en de docent.

Consolidatie
Dit is een verdiepingscursus van een dag voor gebruikers die consolidatiewerkzaamheden verrichten en daarvoor gebruik maken van CaseWare Working Papers en Financials.

U leert o.a. hoe u een diepgaande consolidatiestructuur opzet, de winstverdeling uitwerkt en activiteiten elimineert. Om aan deze training deel te kunnen nemen moet u eerst de cursus Basis Jaarrekening hebben gevolgd.

Meer weten? Bekijk het het trainingsprogramma en de trainingsfaciliteiten van CaseWare Nederland

Deponeren in SBR
In onderstaande video ziet u hoe u met behulp van CaseWare kunt deponeren in SBR. 

SBR Banken 
In onderstaande video worden de voordelen van SBR kort toegelicht. 

Beoordeling

Scores van 171 beoordelingen

7,2
Testimonials
Vraag meer informatie!
1
1
1
1