Het uitvoeren van controleopdrachten

CaseWare Controle Manager

De strikte regelgeving voor het uitvoeren van controleopdrachten hoeft geen belemmering te zijn om in te spelen op de situatie en behoeften van uw klant.


Alles wat u nodig heeft is uw deskundig oordeel en de effectieve en transparante controlesoftware van CaseWare.

De CaseWare Controle Manager is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van controleopdrachten.Flashboard Controle Manager

Sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) moeten deze aan strikte regels voldoen. Deze applicatie biedt u alle vrijheid om controledocumenten volgens uw eigen kwaliteitsstandaarden in te richten en rekening te houden met de specifieke situatie van uw klant. Maar dan zonder de wettelijke richtlijnen uit het oog te verliezen.

De Controle Manager is ontwikkeld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties en vooraanstaande accountantskantoren. De Controle Manager is volledig afgestemd op de uitleg die de AFM geeft aan de Wta. SRA Controle Manager sluit naadloos aan bij de elektronische dossiers van CaseWare Working Papers. Door het gebruik van intelligente en dynamische toepassingen wordt u optimaal ondersteund in het controleproces.
 

SRA CaseWare Controle Manager heeft veel functionaliteiten zoals:

Dashboard Controle Manager
Een herkenbaar dashboard dat belangrijkste documenten uit het controleproces toont en zicht geeft op de stand van zaken in het dossier.

Daarbij worden de verschillende fasen in een controleopdracht logisch geordend in: planning, interim-controle, eindejaarscontrole en afronding. Met een oogopslag kunt u zien hoe de voortgang is en welke fasen al zijn doorlopen. Voor detailinformatie kunt u altijd vanuit het dashboard doorklikken op onderliggende documenten.

Dynamische dossieropbouw Controle Manager
De dossieropbouw van Controle Manager verloopt dynamisch. Aan de hand van voorloopvragen en aanwezige posten worden alleen werkprogramma's, checklisten en documenten in het dossier geplaatst die voor die specifieke opdracht van toepassing zijn. In het dossier staat dus geen overbodige ballast.

Voorloopvragen Controle Manager
Voorloopvragen om snel het type onderneming te bepalen en automatisch de juiste werkprogramma’s op te starten. Bent u actief in een bepaalde branche? Dan kunt u hiervoor een eigen werkprogramma opstellen en een eigen kantoorspecifieke voorloopvraag in het dossier laten opnemen.

Werkprogramma's en checklists
Checklists en werkprogramma’s die direct reageren op ingevoerde cijfers en gegevens. In de werkprogramma's en checklisten zit onze drie-lagen-architectuur verwerkt. Standaard krijgt u de SRA-werkprogramma's (laag 1) uitgeleverd. Deze kunt u eenvoudig op kantoorniveau aanpassen (laag 2). En het is mogelijk instructies aan te passen op klantniveau (laag 3).

Kerndocumenten
Samenvattende kerndocumenten per opdrachtfase waarmee de ´story of the audit´ uitstekend is te volgen. Vanuit de kerndocumenten kan direct worden ingezoomd op de onderliggende werkprogramma's en checklisten. Ideaal voor de reviewer die snel inzicht wil krijgen in het verloop van de opdracht.

Risicosignalering en -beheersing
In SRA CaseWare Controle Manager wordt onderscheid gemaakt tussen standaard risico’s en klantspecifieke risico’s. De standaard risico’s worden al afgedekt door de standaard werkprogramma’s. De klantspecifieke en/of significante risico’s verdienen een speciale uitwerking. Via een Wizard kan vanuit iedere plek in het dossier klantspecifieke risico’s worden aangemaakt.

Per geïdentificeerd risico wordt een document aangemaakt, waarin de aan het risico hangende controledoelstellingen terugkomen en waarin de (klantspecifieke) IB-maatregelen en de analytische en overige werkinstructies voor gekoppeld kunnen worden. Alle gesignaleerde risico’s komen terug in het controleplan, het interim-memo en in het afrondingsmemo.
 
Groepscontroles
Controleert u veel groepen dan kan met de groepscontroletechniek eenvoudig informatie gedeeld worden tussen groepsdossiers. Zo heeft u wel zelfstandige dossiers, maar hoeft bepaalde informatie maar één keer worden vastgelegd.

Correspondentie
Uitgebreide mogelijkheden om uw correspondentie in te richten volgens de kwaliteitsrichtlijnen en huisstijl van uw organisatie. Alle brieven en documenten kunnen automatisch worden gegenereerd en opgeslagen in het dossier.

Up-to-date
Door het handige synchronisatiesysteem van Controle Manager worden toegevoegde of gewijzigde checklists, werkprogramma’s en documenten middels één installatie op de server eenvoudig naar alle werkstations verspreidt. Zo weet u zeker dat alle controledossiers gebaseerd zijn op de laatste veranderingen in de wet- en regelgeving.

Beheersing
De Controlemanager kan zo ingericht worden dat vervolgstappen pas gezet kunnen worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo kan men bijvoorbeeld afdwingen dat men de interimcontrole niet eerder kan starten voordat het controleplan is afgetekend door de externe accountant.

Controlestrategiematrix
Deze matrix geeft een totaaloverzicht van de koppeling tussen posten en processen, de risico's per post/proces, de gekoppelde keycontrols, hoe vaak deze getest moeten worden en de gevolgen voor de eindejaarswerkzaamheden.
De matrix wordt voor het grootste gedeelte automatisch gevuld vanuit andere delen van het dossier.

De CaseWare Controle Manager is de ideale oplossing voor alle kantoren die controleopdrachten uitvoeren. In nauwe samenwerking met brancheorganisaties is de Controle Manger in meerdere smaken verkrijgbaar. Afhankelijk van uw wensen kunt u zelf kiezen welke richtlijnen u volgt. 

De onderstaande content is mogelijk in de Controle Manager:

         
   

De applicatie is ook geschikt als hulpmiddel voor corporates.
 

 

CaseWare Nederland ondersteunt gebruikers van de software met een uitgekiend trainingsprogramma. Voor het leren werken met de SRA CaseWare Controle Manager biedt CaseWare Nederland twee trainingen aan:
 
Basis training
Deze training van één dag is bedoeld voor nieuwe gebruikers. Na de training beheerst u het hele proces: van het aanmaken van een controledossier tot de stapsgewijze uitwerking en de afronding. De cursus gaat uit van de controlepraktijk zoals die is omschreven door het SRA. Naast de uitleg wordt er gewerkt met praktische oefeningen.

Omdat SRA Controle Manager wordt gebruikt in combinatie met CaseWare Working Papers, komen eerst hiervan alle relevante functionaliteiten aan bod.
 
Upgrade-training
Deze training duurt een halve dag en is met name bedoeld voor controleleiders. Er wordt vanuit gegaan dat u de basisvaardigheden van SRA Controle Manager al onder de knie heeft.

Functioneel-applicatiebeheer
Deze training duurt één dag en is bedoeld voor applicatie- en functioneelbeheerders. Er wordt geleerd hoe u de dossiertemplates kunt inrichten met behulp van de content editor.

Bekijk het trainingsprogramma en trainingsfaciliteiten van CaseWare Nederland.

Verhoog de functionaliteit van SRA Controle Manager met toegesneden aanvullende producten.

CaseWare Connector Office
Koppel eenvoudig Word of Excel-documenten aan het elektronisch dossier.
 
CaseWare Connector CRM en Mijn Accountantsportal.

CaseWare Nederland heeft de Samenstel Manager en Controle Manager gekoppeld aan Formulier Online van PinkWeb. Hierdoor kan de accountant zijn cliënt verzoeken een online boodschappenlijstje van ontbrekende gegevens en documenten (de PBCL, prepared by client list) in te vullen. De cliënt hoeft enkel de vragen in te vullen die relevant zijn en de gegevens komen direct op de juiste plek in het elektronisch dossier van CaseWare terecht. Naar verwachting wordt PBCL in Q4 dit jaar beschikbaar gesteld.

Kunt u niet wachten? Kijk door middel van onderstaande QuickVid alvast vooruit. 

Testimonials
Vraag meer informatie!
1
1
1
1