Privacy statement

CaseWare Nederland verzamelt in het kader van haar dienstverlening gegevens van haar klanten en persoonsgegevens van medewerkers van klanten.

CaseWare Nederland hecht veel waarde aan betrouwbaarheid en kwaliteit. Hieronder valt ook privacy en daaruit voortvloeiend een zorgvuldig wijze van omgang met de (persoons)gegevens van klanten, in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

Privacyverklaring;
Cookiebeleid;
Verwerkersovereenkomst;
Algemene leveringsvoorwaarden.

 

 

 

Privacy verklaring

CaseWare Nederland B.V. gevestigd aan Amersfoortseweg 15F, 7313 AB te Apeldoorn, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
CaseWare Nederland B.V.
Amersfoortseweg 15F
7313 AB Apeldoorn
055 - 368 10 50

Functionaris persoonsgegevens: Marcel Jeronimus (info@caseware.nl)

Welke persoonsgegevens verwerkt CaseWare Nederland?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens en naam van de werkgever;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat-type.

 

Voor welke doeleinden verwerkt CaseWare Nederland uw gegevens?
CaseWare Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Levering van producten en diensten – CaseWare Nederland verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan u te kunnen aanbieden en/of leveren. Hiervoor worden gegevens verwerkt in systemen voor administratie en contractbeheer, support en relatiebeheer.
 • Verwerking van uw gegevens op website van CaseWare Nederland - Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u op een juiste wijze te communiceren. Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten te verbeteren en onze communicatie te optimaliseren. 
 • Marketing- en verkoopactiviteiten - Wij sturen regelmatig informatie over onze producten en diensten naar onze klanten. Dit doen wij per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

 

Op basis van welke rechtsgrondslagen verwerkt CaseWare Nederland uw gegevens? 
De rechtsgrondslagen waarmee gegevens worden verzameld zijn:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Caseware rust;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CaseWare Nederland of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling?
CaseWare Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
CaseWare Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zijn er ontvangers van uw persoonsgegevens?
CaseWare Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien daarvoor een gerechtvaardigde grondslag bestaat. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CaseWare Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het betreft administratieve dienstverlening, support, documentopslag en analyse diensten (Google en Hubspot).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CaseWare Nederland gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze website bezoekt, waaronder cookies. Cookies zijn kleine eenvoudige bestandjes die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Er zijn cookies die het gebruik van de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Ook gebruiken wij tracking en analytische cookies om het surfgedrag  van onze gebruikers bij te houden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de manier waarop u cookies kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CaseWare Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@caseware.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze kopie verwijderen wij na bevestiging van uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app gebruiken van de Rijksoverheid. Als u geen kopie van uw paspoort wenst te sturen, kunnen wij u vragen om uzelf op een andere wijze voldoende te identificeren.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, kunnen wij deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden verlengen. CaseWare Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CaseWare Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@caseware.nl.

Toepasselijkheid en wijzigingen
De privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor CaseWare Nederland verantwoordelijke is. De privacyverklaring kan worden aangepast. De meest actuele versie wordt gepubliceerd via de website. Indien er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de privacyverklaring, zullen we u actief over deze wijziging informeren.

 

Cookies

CaseWare Nederland B.V. (hierna: CaseWare Nederland) maakt op https://www.caseware.nl/ (hierna: de website) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer (waaronder andere randapparatuur dan personal computers) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Waar geeft u toestemming voor?
In de Nederlandse wet is opgenomen dat voor bepaalde cookies een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming aan u vragen om cookies te mogen plaatsen op uw computer. Deze toestemming geldt voor het verzamelen van uw (persoons)gegevens via bepaalde cookies of andere technieken op internet. Deze toestemming wordt verleend door te klikken op de akkoord button in de cookiemelding en door verder gebruik van de website.

Op basis van het IP-adres en het klikgedrag wordt uw bezoek aan de website gevolgd en vastgelegd om infomatievoorziening voor u te optimaliseren op basis van de door u getoonde informatiebehoefte.

Soorten cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Hierdoor kunnen wij mogelijke gegevens in formulieren alvast voor u invullen.. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

 

Welke cookies plaatst CaseWare Nederland?
Via onze website worden cookies geplaatst van Google (Analytics en Adwords), Hubspot en Hotjar. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie wordt bij het en na het verzamelen zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Op onze website kunnen op bepaalde webpagina’s buttons zijn opgenomen om deze webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar beperkte invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In onderstaand overzicht staat een verdere uitleg welke cookies geplaatst worden, wie het cookie plaatst (CaseWare Nederland of een derde), het doel van het betreffende cookie, de bewaartermijn, of deze cookie noodzakelijk is of niet en de gevolgen van het niet accepteren van het betreffende cookie.

 

 

Welke partij plaatst de cookies? Naam van cookies Wat is het doel van de cookies? Hoe lang blijven de cookies bewaard? Wat zijn de gevolgen als u niet accepteert?
Disqus _qca Disqus is een systeem waarbij gebruikers commentaar kunnen geven op een betreffende webpagina. Middels de cookie van disqus wordt de gebruiker herkent en kan hij gebruik maken van de functionaliteit.  Max. 2 jaar. Als u deze cookies niet accepteert, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van de functionaliteit van Disqus binnen caseware.nl.
Google Analytics _gid
_gat
_ga
Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring van dewebsite verbeterd. Max. 14 maanden. Uw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op deze website.
Google Adwords _gac Meten van (het gedrag van) gebruikers van de website die via Google Adwords campagnes de website bezoeken. Max. 14 maanden. Uw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op deze website.
Hubspot


hubspotutk
_hssrc1
_hssc
_hsts

In Hubspot worden de voorkeuren en opt-in van de gebruiker vastgelegd om de communicatie op de informatiebehoefte van de bezoeker af te stemmen. De cookie zorgt voor vastlegging van deze informatie. Max. 10 jaar. Als u deze cookies niet accepteert, kunt u geen gegevens hergebruiken, CaseWare ID aanmaken of nieuwsbrieven ontvangen van CaseWare Nederland. 
Hotjar _hjIncludedInSample Hotjar geeft inzicht in het lees en clickgedrag van de bezoeker van de webpagina’s.  De cookie zorgt voor vastlegging van deze informatie. Max. 1 jaar Uw instellingen m.b.t. Hotjar worden niet vastgehouden. 
Social sharing   Delen van inhoud op caseware.nl op sociale netwerken Einde sessie Als u deze cookies niet accepteert, kunt u mogelijk geen inhoud van caseware.nl delen op social media.

 

 

Cookies weigeren en beheren
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wilt u uw toestemming voor cookies intrekken, dan kan dit eveneens via uw browserinstellingen. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.

Verwerkersovereenkomst

CaseWare Nederland B.V. en CaseWare Cloud Ltd. verwerken gegevens, waaronder persoonsgegevens, als onderdeel van hun dienstverlening en ten behoeve van klanten. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient de klant als verantwoordelijke hiervoor een verwerkersovereenkomst af te sluiten met beide partijen volgens onderstaande beschrijving.

CaseWare on Azure 

CaseWare on Azure is een dienst van CaseWare Nederland. Via CaseWare on Azure kunt u via het Azure-platform van Microsoft gebruik maken van de applicatie CaseWare Working Papers en de bijbehorende templates van CaseWare Nederland. De bijbehorende verwerkersovereenkomst sluit u af met CaseWare Nederland. 

Alle nieuwe en bestaande klanten die gebruik maken van CaseWare on Azure kunnen, voor zover nog niet gedaan, via onderstaande button de Verwerkersovereenkomst aanvragen.

Klik hier om de Verwerkersovereenkomst aan te vragen. 

CaseWare Cloud

CaseWare Cloud is het online samenwerkingsplatform van CaseWare Cloud Ltd. U sluit hiervoor rechtstreeks een overeenkomst af met CaseWare Cloud Ltd. Onderdeel van deze overeenkomst is een Data Processing Agreement (verwerkersovereenkomst) met CaseWare Cloud Ltd. De verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) is beschikbaar binnen uw MyCaseWare omgeving. Klik hier voor het volledige privacy statement van CaseWare Cloud Ltd.

CaseWare Support

Om uw supportverzoek op een juiste wijze af te handelen, hebben wij mogelijk het betreffende bestand (dossier) nodig. Indien u gebruik maakt van CaseWare Cloud om een bestand naar ons toe te sturen voor afhandeling van uw verzoek, hebben wij vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming de rol van verwerker. Voor de verlening van support is voor deze gevallen derhalve onze verwerkersovereenkomst van toepassing. U kunt hier de Verwerkersovereenkomst aanvragen.

Ons uitgangspunt is dat u als verantwoordelijke ervoor zorgdraagt dat onnodige persoonsgegevens uit dit bestand worden verwijderd. Volgens onze standaardprocedure zal het door u ingestuurde dossier 30 dagen ná ontvangst worden verwijderd uit onze systemen.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CaseWare Nederland zijn de algemene leverings- en licentievoorwaarden van toepassing.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de algemene leverings- en licentievoorwaarden versie 2017.0 aangepast, in overeenstemming met deze nieuwe regelgeving.

De volgende aanpassing zijn doorgevoerd ten opzichte van voorlaatste versie:

 • Aanpassing artikel 4.8.1. conform de nieuwe terminologie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Aanpassing artikel 4.8.1. conform de nieuwe terminologie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden.

 

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.