Oplossingen

CaseWare Nederland biedt flexibele softwareoplossingen voor de accountancy en financiële dienstverlening. We faciliteren alle processen rondom rapportage, controle en auditing. Daarbij verbinden we een hoge inhoudelijke kwaliteit aan een efficiënte werkwijze. Door hun flexibiliteit zijn onze softwareproducten breed inzetbaar. Dat verklaart waarom er ook buiten de accountancy vraag is naar onze creatieve oplossingen.

Een digitaal (elektronisch) klantdossier is de ideale oplossing voor het vastleggen en beheren van alle gegevens en documenten rondom uw klant en opdracht. U legt er al uw werkzaamheden efficiënt en overzichtelijk in vast. Alle gerelateerde stukken, correspondentie en aantekeningen vindt u op de plek waar u deze nodig heeft.

Uiteraard draait het bij deze oplossing om gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. U moet uw dossiers in kunnen richten zoals u dat wilt. En u moet alles met een simpele muisklik kunnen organiseren.

Lees meer over beheren van elektronische dossiers.


CaseWare
Working Papers

 

De samengestelde jaarrekeningen zullen uitgebracht moeten worden aan de klant en andere stakeholders. Ongeacht de wijze waarop dit gebeurt – op papier, als PDF of online – dient de opmaak van de jaarrekening geheel te voldoen aan uw kantoorwensen en –eisen. CaseWare biedt u de mogelijkheid om de opmaak van de jaarrekeningen geheel naar uw eigen inzichten en voorkeuren voor te definiëren.

Lees meer over opmaak van jaarrekeningen voor externe- of interne accountants.

 


CaseWare
Financials SBR


CaseWare
Corporate Suite

Door de invoering van de Wta is er steeds meer aandacht voor het proces rondom de controleopdracht. Als eerste leverancier in Nederland ontwikkelde CaseWare jaren geleden al doelgerichte controleoplossingen. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met brancheorganisaties als SRA en NOVAK en kantoren in het veld.

De controlepraktijk ontwikkelt en vernieuwt zich voortdurend. Vooruit kijken is daarom het devies. En zoeken naar de beste vertaling van de wet- en regelgeving naar het dagelijkse werk. Met de proactieve CaseWare-aanpak krijgt u oplossingen die altijd aan de meest actuele richtlijnen voldoen.

Lees meer over controleren van jaarrekeningen.


CaseWare
Controle Manager


CaseWare
Audit System

De introductie van de bankentaxonomie en de aanvaarding van XBRL als standaard voor overheidsrapportages hebben ertoe bijgedragen dat XBRL steeds meer gebruikt wordt als oplossing voor gestandaardiseerde rapportages.

Verschil tussen XBRL en SBR
De overheid heeft de XBRL rapportage ondergebracht in het SBR Programma. SBR is de afkorting van Standard Business Reporting. Dit is een concept om gestandaardiseerde en betrouwbare financiële rapportages voor overheid, banken en toezichthouders te maken en te versturen.
SBR is gebaseerd op XBRL, de Nederlandse Taxonomie en Digipoort.
XBRL staat voor Extensible Business Reporting Language. Dat is een internationale open standaard voor digitale gegevensuitwisseling. XBRL is speciaal ontwikkeld als rapportagetaal voor het uitwisselen van financiële gegevens. 
De taxonomie kan gezien worden als een soort woordenboek met gestandaardiseerde financiële begrippen.
Digipoort is een veilige en betrouwbare verbinding voor verschillende rapportageverplichtingen.

Waarom?
Ondernemingen en organisaties hebben te maken met grote verschillen in vorm en inhoud van hun financiële rapportages. Jaarrekeningen, belastingaangiften en andersoortige rapportages vereisen elk een eigen administratieve verwerking. Dat is tijdrovend, te meer daar steeds weer regelgeving wordt aangepast en nieuwe eisen worden gesteld. SBR is een sterke vereenvoudiging en versnelling van dit proces.

Lees meer over de SBR oplossingen van CaseWare.


CaseWare
Financials SBR


CaseWare
Samenstel Manager

De Belastingdienst accepteert van BV’s, VOF’s en eenmanszaken alleen nog maar elektronisch ingediende aangiften. Uiteraard moeten de cijfers in de commerciële jaarrekening volledig synchroon lopen met die van de fiscale aangifte.

Voor de elektronische aangifte Vpb/IB heeft CaseWare een eenvoudige oplossing waarbij gegevens automatisch worden overgezet. Deze oplossing wordt standaard meegeleverd met Financials SBR.

Lees meer over belasting aangeven.

Connector
fiscaal

 

Werkprocessen binnen een kantoor moeten naadloos op elkaar aansluiten. Vaak is het geen oplossing om voor alle werkzaamheden hetzelfde softwarepakket te gebruiken. U wilt immers de toepassing die het meest geschikt is voor een specifiek proces. Daarom biedt CaseWare geïntegreerde oplossingen waarmee u gegevens vanuit het ene pakket eenvoudig overzet naar de CaseWare-software en omgekeerd. Nooit meer dubbel invoeren dus.

Er zijn koppelingen voor fiscale programma’s, MS Office programma’s, financiële administratiepakketten en CRM-systemen.

Lees meer over koppelen van gegevens.

 

Connector
Office

Koppeling naar add-on

Connector
Financieel

Koppeling naar connector financieel

Connector
Fiscaal