Grote tevredenheid onder cursisten

Opnieuw PE-erkenning van NBA voor CaseWare-trainingen

24-11-2014

Het Learning Centre van CaseWare Nederland in Apeldoorn is opnieuw voor drie jaar erkend als opleidingsinstelling voor permanente educatie (PE) van accountants. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft dit onlangs bekend gemaakt. Door de erkenning kunnen accountants de uren die zij besteden aan het volgen van softwaretrainingen van CaseWare, inzetten voor hun permanente educatie. Daardoor leren ze niet alleen CaseWare optimaal te gebruiken maar voldoen ze tegelijkertijd aan de verplichtingen voor het op peil houden van de vakbekwaamheid.

Audit

De NBA verleende drie jaar geleden ook al een certificaat aan het CaseWare Learning Centre. Deze erkenning is nu verlengd. Om te toetsen of het Learning Centre nog steeds voldoet aan de strenge erkenningseisen, werd in september 2014 een vervolgaudit uitgevoerd. Dit gebeurde door Cedeo, de certificerende instantie op het terrein van Human Resource Improvement.
Tijdens de audit werd gekeken naar de tevredenheid van de cursisten, de opzet van de cursus, de inhoud van het cursusmateriaal, de communicatie rondom de cursus en de wijze van evalueren. Uit het auditrapport blijkt dat tachtig procent van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden is over de CaseWare-opleidingen. Twintig procent oordeelt neutraal. De cursisten zijn vooral positief over het programma, de deskundigheid van de docenten, het opleidingsmateriaal, de oefenstof en de accommodatie. Een grote meerderheid van de cursisten concludeert dat het geleerde uitstekend toepasbaar is in de beroepspraktijk.
Naast de deelnemerstevredenheid heeft Cedeo ook kritisch gekeken naar de didactische visie van het CaseWare Learning Centre, de administratieve organisatie en de mate waarin trainingen kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van cursisten. Deze zaken blijken allemaal in orde.
 

Kwaliteit

CaseWare Nederland beschouwt de bevindingen van Cedeo en de PE-erkenning van de NBA als een bevestiging van de kwaliteit van het opleidingsbeleid, zoals dat enkele jaren geleden werd ingezet. CaseWare ziet zichzelf niet alleen als een softwareleverancier maar als een partner die een integrale bijdrage levert aan de vakbekwaamheid en kwaliteit van accountants. Vanuit deze visie werd in 2007 het moderne CaseWare Learning Center ingericht in het CaseWarekantoor in Apeldoorn. Hier worden wekelijks beginners- en gevorderdencursussen georganiseerd voor gebruikers van CaseWare-applicaties. Het gaat onder meer om de jaarrekeningsoftware Financials, de Samenstel Manager en de Controle Manager. Ook zijn er gerichte cursussen voor applicatiebeheerders.
Sinds de start hebben vele duizenden cursisten het CaseWare Learning Centre bezocht. Daarnaast geven de docenten van CaseWare jaarlijks tientallen in-company trainingen bij klanten op locatie.

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.