SBR Assurance

In hoeverre ben ik klaar voor SBR Assurance?

21-12-2017

In dit artikel leest u wat u, buiten uw CaseWare software, minimaal nodig heeft om klaar te zijn voor SBR Assurance.

Voor SBR Assurance heeft u nodig:
  • Een beroepscertificaat
  • Een ‘trusted third party om het beroepscertificaat af te nemen
  • Linking en signing partij
 
Beroepscertificaat
Voor SBR Assurance moet de tekenend accountant gebruik maken van een beroepscertificaat.
In de elektronische communicatie is het niet mogelijk om een ‘natte’ handtekening te gebruiken. De wet (Burgerlijk Wetboek Boek 3, artikel 15a) biedt in deze de mogelijkheid om een elektronische handtekening te gebruiken die dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening komt tot stand met een digitaal certificaat dat daartoe specifiek gekwalificeerd is. In Nederland is dat het PKIoverheid (persoonsgebonden) beroepscertificaat.
Beroepscertificaten zijn alleen voorbehouden aan beoefenaars van een erkend beroep, zoals Accountant-Administratieconsulent en registeraccountant. In tegenstelling tot de PKIoverheid server services-certificaten die uw organisatie gebruikt voor het versturen van SBR-berichten (zoals jaarrekeningen en fiscale aangiften) bent u als individu zowel abonnee- als certificaathouder. Dit betekent dat alleen uzelf het certificaat kunt aanvragen en dat u zelf verantwoordelijk bent voor het beheer ervan.
Met het beroepscertificaat kan de ontvanger van het elektronisch bericht onomstotelijk vaststellen welke persoon dit bericht ondertekend heeft en dat deze persoon bevoegd is om zijn werkzaamheden uit te voeren. In het geval van een AA of RA betekent dat dat hij ingeschreven staat in het accountantsregister.
 
Trusted third party om beroepscertificaat af te nemen
Kantoren en accountants moeten hun beroepscertificaten zelf regelen met de leveranciers. Door de NBA zijn de volgende partijen (‘Trusted Service Providers’) gemachtigd voor het leveren van beroepscertificaten:
 
Linking en signing
Het principe voor het onlosmakelijk aan elkaar verbinden van het publicatiestuk en de accountantsverklaring en de uiteindelijke digitale ondertekening van de verklaring wordt ‘Linking & signing’ genoemd. Naast de beschikking over een persoonsgebonden beroepscertificaat heeft de accountant ook software nodig om ‘Linking & signing’ toe te passen.
Linking & Signing aanbieders zijn:
Een andere mogelijkheid is zelf ontwikkelen op basis van OpenSBR.
 
Proces wijziging door SBR Assurance
Voor zowel klant als accountant geldt dat hij moet nadenken wat SBR Assurance betekent voor  de invulling van de dienstverlening van het kantoor, en welke stappen hij daar mogelijk nog voor moet zetten.  Verifieer daarom of de juiste software beschikbaar is om een valide SBR-publicatie te maken. Zo ja, dan is dit de start van het SBR Assurance-proces. SBR publicatie middelgroot is opgenomen in CaseWare Financials vanaf versie 2017.1.
 
Preparer extensions
Preparer extensions geeft u de mogelijkheid de taxonomie uit te breiden met specifieke elementen die in de standaard ontbreken en benodigd zijn om te voldoen aan het inzicht voor de gebruikers.
 
Rendering
Om een SBR instance leesbaar weer te geven wordt rendering software gebruikt. In Nederland zijn diverse partijen actief op dit gebied.

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.