Novak Non Assurance Manager

05-12-2016

De Novak Non Assurance Manager 2016 is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

In het deel Administratieve dienstverlening is het werkprogramma op een aantal punten verder aangescherpt. Tevens bevat de update een nieuw werkprogramma ‘ADV tussentijds’. Hiermee kunnen de specifieke werkzaamheden in het kader van de administratieve dienstverlening na het inboeken direct worden uitgevoerd. Hierdoor hoeft niet met de werkzaamheden te worden gewacht totdat het boekjaar is afgerond.

In het deel Samenstellingsopdrachten is de omgang met significante aangelegenheden en dito oordeelsvormingen aangescherpt. Verder is de inventarisatie van significante posten uit het werkprogramma gehaald, wat het werkprogramma verder vereenvoudigt. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Customer Support, bereikbaar via 0900-CASEWARE of via support.caseware.nl. 

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.