SBR wordt verplicht voor alle ondernemingen

20-05-2015

Net als Lex van Gelder (zie elders in deze nieuwsbrief) is Bas Sperling gespecialiseerd in de inhoudelijke kant van de CaseWare-software. Hij is daarnaast veel bezig met technische aspecten zoals de connectie met andere softwareprogramma’s. Bas heeft de laatste jaren veel tijd gestoken in een belangrijke ontwikkeling binnen de accountancy, namelijk de introductie van Standard Business Reporting (SBR). Voor interne afdelingen, die zelf informatie willen uitwisselen met ontvangende partijen, heeft SBR ook gevolgen. Bas legt in deze nieuwsbrief zelf uit welke dat zijn.

Rondom de uitwisseling van financiële bedrijfsinformatie is veel veranderd de afgelopen jaren. Landelijk is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd: Standard Business Reporting (SBR). Na de kleine ondernemingen zijn vanaf boekjaar 2016 ook de middelgrote en grote bedrijven verplicht hun jaarrekeningen aan te leveren volgens de SBR-richtlijnen. 
Om daaraan te voldoen is het verstandig om tijdig maatregelen te nemen. Dat geldt voor accountants en andere dienstverleners. Maar ook financiële afdelingen binnen bedrijven moeten voorbereidingen treffen als ze zelf rapportages willen maken en versturen. 

De drie pijlers van SBR

SBR leunt op drie pijlers: 

  • De ICT-techniek XBRL waarmee rapportages worden uitgewisseld tussen de leveranciers en de ontvangers van informatie;
  • Een gezamenlijke taxonomie waardoor gehanteerde begrippen in rapportages overal dezelfde duiding krijgen;
  • De digitale ‘ontvangstpoorten’ waar alle rapportages verplicht moeten worden aangeboden.

Vanuit de overheid en banken zijn de afgelopen jaren stevige campagnes opgezet om financieel intermediairs op de hoogte te brengen van de veranderingen. De meeste accountantskantoren zijn inmiddels goed voorbereid op het werken met SBR. Bij veel interne financiële afdelingen van ondernemingen is SBR echter nog een onbekend fenomeen. 

Voordelen 

Hoewel SBR zich vooral ‘onder de motorkap’ afspeelt, heeft het veel voordelen. De kwaliteit en uitwisselbaarheid van de verantwoordingsinformatie stijgt door de gezamenlijke taxonomie. Maar financiële gegevens kunnen ook veel gemakkelijker worden hergebruikt. CaseWare maakt daar in het programma Financials SBR, onderdeel van de Corporate Suite, optimaal gebruik van. Het scheelt veel invoerwerk en de kans op fouten als gevolg van het verkeerd overnemen van cijfers neemt drastisch af. Ook behoren misverstanden rondom het aanleveren van rapporten bij de Kamer van Koophandel met de komst van SBR tot het verleden. De inzender van een SBR-document krijgt bij aanlevering een bevestiging dat het op de juiste manier is ingediend. 

Omzetten

De overstap naar SBR hoeft niet ingewikkeld te zijn als de gebruikte jaarrekeningsoftware erop is aangepast. Financials SBR van CaseWare is zodanig ingericht dat de omzetting van jaarrekeningen naar het SBR-formaat slechts enkele muisklikken kost. Het proces van het maken van de jaarrekening verandert nauwelijks. 

Financials SBR haalt veel gegevens automatisch uit het Working Papers dossier. Mochten er nog verplichte gegevens ontbreken, dan kunnen deze handmatig worden toegevoegd met behulp van de SBR-editor in Financials. Is de jaarrekening compleet, dan hoeft de gebruiker alleen nog maar op de knop ‘Exporteer’ te drukken. Financials vertaalt de jaarrekening dan automatisch naar een XBRL-document. Dit is voor de gebruiker niet leesbaar maar wordt wel herkend door de systemen van de ontvangende partij zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. 

Zelf regelen of laten doen?

Bedrijven kunnen de XBRL-documenten zelf aanleveren, maar ze kunnen dit ook laten doen door hun accountant. Controleplichtige bedrijven zijn aangewezen op de laatste optie. Wie kiest voor zelf aanleveren moet zorgen dat hij middels een digitale portal en een certificaat toegang krijgt tot de ontvangstpoorten van de overheid en banken. 

Het zelf regelen hiervan vergt wat werk. Maar met de juiste instructies is het goed te doen. CaseWare Nederland heeft vorig jaar een whitepaper gepubliceerd waarin alle stappen worden uitgelegd. U vindt dit [hier] (link naar document whitepaper, avdh)

Meer weten

Wie meer wil weten over SBR kan zijn accountant vragen naar de bijzonderheden. Landelijk is er de website www.sbr-nl.nl met veel praktische informatie voor o.a. ondernemingen en intermediairs.

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.