Blijven werken aan verbeteringen binnen de Corporate Suite

20-05-2015

Als specialist voor de productontwikkeling binnen CaseWare houdt Lex van Gelder zich vooral bezig met de inhoudelijke kanten van de Corporate Suite. Samen met zijn collega’s vraagt hij zich voortdurend af hoe de gebruiksvriendelijkheid kan worden verhoogd en welke functionaliteiten moeten worden ingebouwd om de software nog beter te laten aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk. In de nieuwsbrieven houdt hij de lezers vooral op de hoogte van de productontwikkelingen binnen de Suite.

Blijven werken aan verbeteringen binnen de Corporate Suite

De CaseWare Corporate Suite is ontwikkeld om interne financiële of auditafdelingen te ondersteunen in hun werkzaamheden rondom financiële verslaglegging. De Suite bevat aangepaste versies van de softwareprogramma’s die al jaren door externe accountants worden gebruikt. Er is dus veel kennis en praktijkervaring in verwerkt. 
Veel ‘corporates’ hebben behoefte aan een pakket dat niet alleen veel meer kan dan Word en Excel, maar dat ook ideaal is voor het presenteren van de verantwoordingsinformatie. Binnen bedrijven wordt de dossiervorming en de onderbouwing van gemaakte financiële keuzes steeds belangrijker. Daarvoor heb je een pakket nodig dat de ruimte geeft om dit gestructureerd te doen. 

Winst

Er valt bij interne financiële afdelingen nog de nodige winst te behalen rondom de elektronische dossiervorming. Veel bedrijven hebben checklisten of afvinklijstjes voor bijvoorbeeld een periodeafsluiting. Maar dat kun je niet vergelijken met het vastleggen van alle activiteiten binnen één dossier. Daarbij laat je precies zien wát je hebt gedaan, hoe je de keuzes hebt onderbouwd en hoe de informatie is verzameld. Om het volledig te maken voeg je verder alle benodigde documentatie en toelichtingen toe aan het dossier. Dát is het grote verschil tussen Word of Excel aan de ene kant en de dossiersoftware van de Corporate Suite aan de andere kant. 

Kennis van gebruikers

Sinds de introductie is er al het nodige gesleuteld aan de Corporate Suite. We willen de programma’s graag uitbreiden en verder verfijnen. Daarom starten we binnenkort met kennisgroepen, speciaal voor gebruikers van de Corporate Suite. Voor ons zijn de kennisgroepen een methode om uit te vinden waaraan onze klanten behoefte hebben. Denk aan checklisten, voorloopvragen, rapportagevormen en werkprogramma’s. Maar we willen ook weten hoe we het product gebruiksvriendelijker kunnen maken. 
Waarom worden sommige onderdelen intensiever gebruikt dan andere? Wat zijn de beste manieren om kennis te delen over dit product? Wat zijn de gemene delers voor alle gebruikers zodat we deze standaard kunnen inbouwen? En waar liggen juist mogelijkheden om branchespecifieke informatie toe te voegen? Hoe kunnen we de Corporate Suite laten aansluiten op de andere gebruikte administraties binnen het bedrijf zodat gegevens snel overgezet kunnen worden? 
Al deze vragen zou ik in de kennisgroepen willen stellen. Ik hoop daarom dat veel gebruikers enthousiast zijn over het idee en samen met ons aan de slag willen. Wie zich wil aanmelden kan hier informatie vinden.

Wat kan er allemaal met de Corporate Suite?

Met de Corporate Suite kan een financial professional de volledige workflow rondom verantwoordingsinformatie vorm geven. Denk o.a. aan:

  • Het aanleggen van een digitaal financieel dossier waarin alle gegevens uit een bepaald boekjaar worden verzameld. Het hiervoor gebruikte programma is Working Papers, een uitgebreide en flexibele oplossing voor elektronische dossiervorming. 
  • Het overzetten van gegevens uit de CaseWare-database naar Word en Excel. Dit kan met de Connector. Het stelt je in staat om eigen rapportages en modellen maken met behulp van cijfers, rechtstreeks uit het CaseWare-dossier.
  • Het maken van een intern samensteldossier met behulp van de Corporate Manager. De workflow is flexibel in te richten. Standaard zijn al de nodige checklisten en werkprogramma’s opgenomen om het samenstelproces in goede banen te leiden, controlemomenten in te bouwen en gedane zaken conform de bedrijfsregels af te vinken. Maar een gebruiker kan naar wens ook eigen instructies opnemen.
  • Het opstellen van de jaarrekening met behulp van Financials SBR.
  • Het aanbieden van de jaarrekening volgens de eisen van Standard Business Reporting (SBR) aan uitvragende instanties zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en banken. 
  • Het maken van tussentijdse actuele rapportages. 

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.