Flexibiliteit wordt speerpunt binnen CaseWare Corporate Suite

20-05-2015

Als managing director volgt en interpreteert Richard Schiphorst voortdurend de trends en veranderingen binnen de financiële wereld. CaseWare is een dynamisch bedrijf dat flexibel wil meegroeien met het werkveld van de gebruikers. Samen met zijn team zag Richard al snel dat de ontwikkelingen binnen de interne finance- en controlafdelingen net zo snel gaan als binnen de (externe) accountantskantoren. De introductie van de Corporate Suite is een eerste stap om tegemoet te komen aan de veranderende wensen en behoeften van ‘corporates’. Als het aan Richard ligt, zullen er nog vele stappen volgen.

Door de introductie van de CaseWare Corporate Suite is ons klantenbestand meer divers geworden. CaseWare is van oudsher altijd sterk gericht geweest op de externe accountant. Onze missie is immers dat we kwaliteit willen toevoegen aan financiële verantwoordingsinformatie. Dat was lange tijd vooral het domein van accountantskantoren. 
Maar de sector is in beweging. De rol van de externe accountant blijft essentieel. Maar tegelijkertijd vragen financieel specialisten binnen het bedrijfsleven ook om goede software voor financiële rapportages en dossiervorming. Interne afdelingen krijgen meer taken en verantwoordelijkheden op dit gebied. Bestuurders en managers nemen geen genoegen meer met slechts een jaarrekening of kwartaaloverzicht. Snel, frequent en vooral betrouwbaar rapporteren wordt binnen bedrijven en instellingen steeds vaker de norm. 

Snelle groei

Bij CaseWare Nederland hebben we deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Vanuit de markt bereikten ons jaren geleden al signalen dat de verantwoordingssoftware van CaseWare de belangstelling heeft van professionals binnen bedrijven. In 2013 zijn we daarom gestart met de ontwikkeling van de CaseWare Corporate Suite. Deze speelt specifiek in op de behoefte om intern financiële gegevens te verzamelen en te rapporteren. Het aantal gebruikers groeit snel. Voor ons is dat een teken dat we op de goede weg zijn. 

Dat het zo goed gaat met de Corporate Suite is verklaarbaar. Voor externe accountants zijn elektronische dossiervorming en ‘financiële workflow’ volledig ingeburgerde begrippen. Maar op interne afdelingen moet men het nog vaak doen met Word- en Exceldocumenten. In een niet al te complexe werkomgeving voldoen deze prima. Maar als je als financial controller van een miljoenenbedrijf aan de slag moet met ingewikkelde consolidatiestructuren, biedt een Excelsheet nauwelijks soelaas. Het is niet alleen inefficiënt maar ook erg foutgevoelig. En wie zorgt ervoor dat al die losse documenten netjes aan elkaar worden gekoppeld?

Toolbox

Met de Corporate Suite wil CaseWare laten zien dat er betere, integrale oplossingen mogelijk zijn. We hebben de kracht van meerdere bestaande CaseWare-producten gebundeld in een toolbox voor de financial controller. Alle gegevens en documenten uit een bepaald boekjaar worden verzameld en verwerkt in één centraal digitaal dossier. Vanuit dat dossier wordt de financiële workflow aangestuurd. Het vormt ook de basis voor alle rapportages. Met als concrete resultaten: overzicht, grip en tijdwinst. 

Vooruitkijken

Een financial controller kijkt niet alleen terug op het afgelopen boekjaar maar ook vooruit. De Corporate Suite is, met de jaarrekeningsoftware Financials SBR en een manager voor de samenstelling, een uitstekend instrument voor de verantwoording achteraf. Die verantwoording over het laatste boekjaar is weliswaar verplicht en vast ook heel betrouwbaar maar toch minder relevant voor de koers van een bedrijf. De relevantie zit vooral in het heden, het vooruitkijken en de prognoses. Met de Corporate Suite kunnen tussentijdse actuele rapportages snel en frequent worden gemaakt, desgewenst direct na afloop van elke maand. Maar we denken ook na over mogelijkheden om de forecasting-functie van de Suite te verbeteren. Zodat controllers en managers beter vooruit kunnen kijken en de cijfers echt kunnen benutten voor de bedrijfsstrategie. 

Aanpassen

Een ander speerpunt voor de verdere ontwikkeling van de Corporate Suite betreft de flexibiliteit van de financiële werkprogramma’s en checklisten. Die zijn binnen de Suite te vinden in de Corporate Manager. De Suite wordt gebruikt door zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. Zij moeten hun financiële workflow optimaal kunnen aanpassen aan hun eigen situatie. Dat kunnen we bereiken door de software zo flexibel mogelijk te maken. We willen daar samen met de kennisgroepen mee aan de slag gaan. Wellicht kunnen we de werkprogramma’s afstemmen op de branche waarin onze klanten actief zijn. Ik verwacht nog veel nieuwe toepassingen op dit gebied. 

Meer weten over de CaseWare Corporate Suite? Hier vindt u alle productinformatie.

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.