Corporate Suite geschikt voor veel sectoren en branches

20-05-2015

Leon van Uffelen werkt sinds twee jaar als accountmanager voor de CaseWare Corporate Suite. Gebruikers en geïnteresseerden kunnen bij hem terecht met al hun vragen, verzoeken en ideeën. In deze nieuwsbrief vertelt hij kort iets over de kenmerken van de Corporate Suite. In komende nieuwsbrieven wil hij vooral ingaan op de bijzonderheden rondom de Corporate Suite die hij tegenkomt op de bedrijfsvloer van zijn klanten.

CaseWare biedt de Corporate Suite nog maar kort aan als specifieke oplossing voor interne financiële afdelingen. Toch hebben we op dit moment al tweehonderd klanten. Ze gebruiken de volledige Suite of delen er van. Inmiddels is de Corporate Suite niet meer weg te denken uit de productportfolio van CaseWare. Deze nieuwe klantengroep is belangrijk voor CaseWare. We hebben onder meer een aparte accountafdeling opgericht voor deze groep gebruikers. Niet meer dan logisch eigenlijk want de werkzaamheden en prioriteiten van interne financiële afdelingen zijn anders dan die van externe accountants. 

Meerwaarde

Voor een professional die voorheen alleen met Word en Excel werkte, betekent de overgang naar de Corporate Suite een behoorlijke omslag. Maar vanuit het veld horen we veel positieve reacties van de gebruikers. 
De software bewijst zijn meerwaarde vooral als er meerdere bedrijfsentiteiten zijn en er geconsolideerd moet worden. Het helpt enorm als je in zo’n situatie zaken stap voor stap en volgens duidelijke procedures kunt vastleggen. In een complexe bedrijfsomgeving is de behoefte aan kwaliteitsborging het grootst. Men wil immers zekerheid dat de cijfers juist en betrouwbaar zijn. Aan de andere kant mag het maken van rapportages niet teveel tijd kosten. 
Een sterk punt van de Corporate Suite is het gemak om te rapporteren volgens de normen van Standard Business Reporting (SBR). Van gebruikers hoor ik hier nog niet zo veel over omdat de ontwikkelingen rondom SBR niet bij iedereen bekend zijn. Maar het belang ervan neemt snel toe. Vanaf het boekjaar 2016 moeten alle ondernemingen, dus ook de grote en middelgrote, verplicht rapportages aanleveren volgens SBR. Ik verwacht dat de belangstelling voor onze oplossing dan verder toeneemt. Hier is meer informatie te vinden over SBR.

Samenwerking

Het hoofddoel van de Corporate Suite is het faciliteren van financial controllers en interne auditafdelingen. Zij kunnen hun taken kwalitatief beter uitvoeren met dit instrument. Maar het gebruik van de software kan ook nuttig zijn in de samenwerking met de externe accountant. Zeker als deze ook over CaseWare beschikt. Want de financiële dossiers zijn in zo’n situatie snel uitwisselbaar. Een controller kan zelf de samenstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren en gedeelten van het dossier en de vastlegging ter beschikking stellen aan de accountant. Bij een controleopdracht hoeft de accountant niet meer langs de archiefkasten om alle stukken te verzamelen. In plaats daarvan krijgt hij of zij een digitaal dossier. Dat scheelt veel kostbare tijd maar het bevordert ook de samenwerking. 

Klantenkring

Met de Corporate Suite willen we een brede klantenkring bedienen. Op dit moment hebben we vooral veel klanten in de sectoren mobiliteit, scheepsbouw en chemische industrie. Maar feitelijk kan elk bedrijf dat een jaarrekening maakt, CaseWare gebruiken. 
De rapportagemodellen van de Corporate Suite zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor veel branches en sectoren. Maar het kan altijd beter. We willen samen met de gebruikers onderzoeken hoe we de rapportagemodellen optimaal kunnen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk in de diverse sectoren. 

Kennisgroepen 

We draaien nu ruim anderhalf jaar met de Corporate Suite. Om de software verder te ontwikkelen hebben we de input van onze gebruikers nodig. Ik verwacht veel van de kennisgroepen waarmee we binnenkort gaan werken. Deze moeten een flinke impuls gaan geven aan de Suite.

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.