29-05-2018

Met de Samenstel Manager verhoogt u de efficiency door vanuit het postenoverzicht aan te geven welke posten materieel zijn. U kunt de gesignaleerde risico’s tijdens het hele samenstelproces volgen. Hiermee legt u de basis voor risicogericht samenstellen.

Aan de hand van een voorbeeld dossier laten we zien:

  • Hoe de werkprogramma’s zijn opgebouwd in het dossier en hoe deze d.m.v. voorloop- en stuurvragen worden aangestuurd.
  • Hoe checklists vooraf zijn ingevuld (bijvoorbeeld opdrachtaanvaarding en materialiteit) en door u als gebruiker verder kunnen worden bewerkt.
  • Hoe u risico’s kunt aanmaken en van het begin tot het eind kunt volgen.
  • Hoe u de onderhanden dossiers vanuit de cloud kunt monitoren, ten behoeve van de voortgang van werkzaamheden en de opvolging van risico’s.
  • Hoe CaseWare kan worden gekoppeld met Biz.
  • Hoe u vanuit het werkprogramma het SRA-handboek, praktijkhandreikingen, NV COS 4410 en/of de RjK kunt raadplegen.

Meld u direct aan voor het webinar op 29-5 om 16.00 uur

CaseWare - Stel een vraag